ขยายเวลาส่งมอบรถคันแรกไม่มีกำหนด

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบตามโครงการรถคันแรกออกไปไม่มีกำหนด แต่จะต้องมีใบจองภายในสิ้นปี 2555 และจะต้องรีบยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิต หลังได้รับมอบรถ ภายใน 90 วัน

รายละเอียด

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบตามโครงการรถคันแรกออกไปไม่มีกำหนด แต่จะต้องมีใบจองภายในสิ้นปี 2555 และจะต้องรีบยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิต หลังได้รับมอบรถ ภายใน 90 วัน
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเห็นชอบ โครงการรถยนต์คันแรก ด้วยการแก้ไขมติ ครม.เดิม ด้วยการให้จองซื้อรถยนต์ภายในสิ้นปีนี้ (2555)  แต่ไม่กำหนดระยะเวลาในส่งมอบรถยนต์ แต่หลังส่งมอบรถยนต์ให้รีบส่งเอกสารต่อกรมสรรพาสามิตเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน เพื่อขอรับเงินคืน 1 แสนบาท ประกอบด้วยสัญญาซื้อขาย ใบส่งมอบรถยนต์ ใบเสร็จรับเงิน โดยผู้จองจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


???????????