คืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก

สามารถคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก ล็อตแรกภายใน1 ตุลาคมนี้ โดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

สามารถคืนเงินโครงการรถยนต์คันแรก ล็อตแรกภายใน1 ตุลาคมนี้

โดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึง การเตรียมคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกว่า มีประชาชนที่จะได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก ชุดแรกประมาณ 50 คน

ซึ่งทำให้การจ่ายเงินคืนภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายคืนเงินไว้ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท

ซึ่งตามกระบวนการ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จากนั้นกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบทางข้อความส่วนตัว หรือ SMS

สำหรับการโอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต

ซึ่งหากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับเงิน สามารถแจ้งปัญหามาที่ Call Center ของกรมบัญชีกลาง เพื่อประสานงานกับกรมสรรพสามิตและกรมการขนส่งทางบกต่อไป

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ติดตามเงินคืนกรณีที่ตรวจสอบพบว่าไม่เข้าข่ายได้ รับสิทธิ์คืนเงิน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ด้วย

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


???????????