ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินรถคันแรก

ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงคืนเงินภาษีให้กับรถคันแรก สำหรับคนที่ครองรถมาเป็นเวลา 1 ปี เราสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ง่ายๆ

รายละเอียด

5 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรก หลังจากถือครองรถมาแล้ว 1 ปี จะได้รับเงินครบทุกราย คิดเป็นวงเงินที่ต้องจ่าย 3,514 ล้านบาท โดยกรมสรรพสามิตได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางนำรายชื่อทั้งหมดเข้าระบบ เพื่อรอโอนเงินให้ตามธนาคารที่ผู้มีสิทธิระบุไว้
กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินคืนผู้ได้สิทธิรถคันแรกทั้งหมด 153,000 ราย เป็นเงิน 10,400 ล้านบาท ซึ่งจากประมาณการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 56 คิดเป็นวงเงินจะต้องจ่ายคืนทั้งหมด 38,000 ล้านบาท ซึ่งไม่มีปัญหา เนื่องจากมีเงินที่เตรียมพร้อมจ่ายทั้งหมดแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ 57 และ 58 รัฐบาลต้องจ่ายคืนรถคันแรกอีก 50,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในปีงบประมาณ 57

สามารถตรวจสอบรายชื่อคืนเงินรถคันแรก ที่นี่

*ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติม การแก้ไขเอกสาร และการยกเลิกคำขอใช้สิทธิ์ฯ ต้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ยื่นไว้ครั้งแรก

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


???????????